Освен много добри зъболекарски услуги предлагаме и много качествени рентгенови снимки.

Апаратурата ни е на водещият производител Carestream (Kodak). Благодарение на използването на цифров сензор (RVG), облъчването е 10 пъти по-малко в сравнение с обикновените рентгенови снимки!

Също така предлагаме и 3D рентгенова диагностика:

кучешки зъби 3д снимка
рентген снимка 3д
3д рентген челюст снимка
близка снимка 3д зъби челюст
3д рентгенова диагностика

Панорамни снимки:

Снимки на темпоромандибуларни стави

стави рентген

Ортопантомография

рентгенова диагностика снимка асеновград

Сегментна рентгенография

сегменти зъб

сегменти 2 зъб

Снимки на синуси

синуси рентген